2 % z Dane

DARUJTE NÁM 2% Z DANÍ

 

Milí priaznivci o. z. FIT tréner,

blíži sa obdobie kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2% z dane.O. z. FIT tréner je športový klub, ktorý vykonáva tréningovú činnosť  zameranú na všeobecný rozvoj pohybových schopností detí a mládeže, ako aj tréningy pre dospelých zameraných na rozvoj vytrvalosti, sily, výbušnosti, redukcie hmotnosti a podobne.Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Z. z). a to najmä :

  • do 31. marca 2024 – podať daňové priznanie zo strany daňovníka (fyzická osoba), ktorá podáva daňové priznanie vyhlásenie o poukázaní 2% daní je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – zasielanie vyhlásenia o poukázaní 2% dane zo strany daňovníka, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré mu vydá zamestnávateľ)

Postup pre ZAMESTNANCA:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vytlačte a vyplňte vyhlasenie-o-poukazani-dane za rok 2023 – o.z. FIT tréner,  uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a následne formulár  podpíšte. ( pozn. vo vyhlásení je zaškrtnuté políčko, ktorým dávate súhlas, aby Daňový úrad zaslal prijímateľovi informáciu a to meno, priezvisko a bydlisko osoby, pre lepšiu identifikáciu tých, ktorí nám zaslali 2% z dane).
  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre a to potvrdenie o zaplatení dane spolu s vyhlásením o poukázaní 2% dane daňovému úradu v mieste vášho bydliska.